.

.

.

Stručna služba vijeća

  • U okviru Stručne službe utvrđene su sljedeće pozicije:
  • sekretar Općinskog vijeća, Dženana Tukulj,
  • viši samostalni referent za opće i administrativne poslove, Mevlida Naimkadić,

Stručna služba vijeća
Stručna služba Općinskog vijeća Gračanica

  Stručna služba obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Općinskog vijeća koji se odnose na:

  • izradu nacrta, odluka, drugih propisa i općih akata čija izrada nije u nadležnosti drugih općinskih službi,
  • razmatranje prijedloga akata upućenih Vijeću i davanje mišljenja na ta akta u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom i zakonima,
  • praćenje izvršavanja općih propisa i drugih pojedinačnih akata iz nadležnosti Vijeća,
  • pripremanje, sazivanje i održavanje sjednica Vijeća i njegovih radnih tijela (komisija i odbora),
  • pripremanje Programa rada Vijeća,
  • uređivanje i izdavanje Službenog glasnika Općine Gračanica,
  • Čuvanje i arhiviranje originala propisa i drugih općih akata Vijeća,
  • obavljanje protokolarnih poslova za potrebe Vijeća,
  • obavljanje i drugih poslova za Vijeće, a koji nisu u nadležnosti drugih službi.

 

OBRASCI ZAHTJEVA  Stručne službe vijeća

      

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.