.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ODRŽANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Deseta sjednica općinskog vijeća održana je u četvrtak 31.08.2017.godine.

Na samom početku sjednice zakletvu je položio novi vijećnik, Muhamed Omerović iz Naše stranke koji je u vijeće ušao na mjesto vijećnika Ismeta Nišića koji je podnio ostavku.

Nakon polaganja zakletve prisutnima su se obratili i predstavnici inicijativnog odbora  za zaštitu rijeke Spreče koji su iznijeli svoje zahtjeve i probleme sa kojima se susreću, te zatražili veći angažman na zaštiti svih vodotoka.

Dnevnom redu je dodana još jedna tačka „Odluka o promjeni statusa javnog puta“ koja se našla na trećem mjestu, a vijećnici klubova Stranke za BiH ,DF-a i Naša stranka su tražili da se sa dnevnog reda povuče „Informacija o stanju i statusu vodovoda u mjesnim zajednicama“ što nije prihvaćeno sa obrazloženjem da će rasprava pomoći utvrđivanju stvarnog stanja. 

 

Po završenoj raspravi o dnevnom redu pristupilo se i glasanju te je dnevni red usvojen sa 17 „Za“ i 7 „Suzdržan“.

Usvojen je sljedeći dnevni red:

1.)  Izvještaj o izvršenju budžetaza period 01.01.-30.06.2017.godine

2.)  Izvještaj o utrošku budžetske (tekuće) rezerve za period 01.01.-30.06.2017. godine

3.)  Odluka o promjeni statusa javnog puta

4.)  Odluka o podizanju spomen obilježja u mjesnoj zajednici Soko

5.)  Odluka o obaveznim obukama vijećnika općinskog vijeća Gračanica

6.)  Rješenje o razrješenju člana stalnog radnog tijela općinskog vijeća Gračanica, Komisija za obrazovanje, kulturu, sport, mlade i odnose sa vjerskim zajednicama

7.)  Rješenje o imenovanju člana stalnog radnog tijela općinskog vijeća Gračanica, Komisija za obrazovanje, kulturu, sport, mlade i odnose sa vjerskim zajednicama

8.)  Izvještaj o realizaciji akcionog plana jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece i odraslih u općini Gračanica za period 2016. godina

9.)  Informacija o stanju divljih deponija i evidentiranih divljih deponija na području općine Gračanica

10.) Informacija o stanju i statusu vodovoda u mjesnim zajednicama (broj priključaka, potrošnja vode i godišnji prihodi i rashodi)

11.) Inicijativa za donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine kao i poslovnik o radu općinskog vijeća Gračanica

Usvajanjem dnevnog reda pristupilo se razmatranju prve tačke za koju je načelnik Nusret Helić dao kratko obrazloženje.

„Za šest mjeseci ove godine ukupni ostvareni prihodi su veći od planiranih za 10,95 % i iznose 6.255.125 KM, što je uglavnom, uz neke nerealizovane izdatke i stavke i uticalo da imamo suficit u iznosu od 1.550.000 KM.

Činit ćemo sve, uključujući redovne analize , pojačanu odgovornost, racionalno ponašanje da bi i u narednom periodu imali pozitivno izvršenje odnosno realizaciju budžeta“, u svom obrazloženju je istakao Načelnik.

Vijećnici su pohvalili izvještaj i ostvareni suficit i nakon kraće rasprave prva tačka je usvojena sa 20 „Za„ i 3 „Protiv“.

Druga tačka dnevnog reda, „Izvještaj o utrošku budžetske (tekuće) rezerve za period 01.01.-30.06.2017. godine“  je usvojena jednoglasno uz sugestiju Alena Ibriševića da treba razmisliti da li je Gračanici potrebno Klizalište jer ne donosi planiranu dobit.

Treća i četvrta tačka,“Odluka o promjeni statusa javnog puta“ i „Odluka o podizanju spomen obilježja u mjesnoj zajednici Soko“ su usvojene jednoglasno.

„Odluka o obaveznim obukama vijećnika općinskog vijeća Gračanica“, peta tačka dnevnog reda je razmatrana uz kraću raspravu i usvojena sa 18 „Za“.

Šesta i sedma tačka dnevnog reda prošle su bez rasprave i jednoglasno su usvojene, a to su: „Rješenje o razrješenju člana stalnog radnog tijela općinskog vijeća Gračanica, Komisija za obrazovanje, kulturu, sport, mlade i odnose sa vjerskim zajednicama“ i „Rješenje o imenovanju člana stalnog radnog tijela općinskog vijeća Gračanica, Komisija za obrazovanje, kulturu, sport, mlade i odnose sa vjerskim zajednicama“.

„Izvještaj o realizaciji akcionog plana jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece i odraslih u općini Gračanica za period 2016. godina“  je takođe usvojen jednoglasno.

Informacija o stanju divljih deponija i evidentiranih divljih deponija na području općine Gračanica je usvojena jednoglasno a njenom usvajanju je prethodila kraća rasprava  i nekoliko pitanja na koja je odgovorio inspektor Samed Topčagić.

Razmatranje desete tačke dnevnog reda „Informacija o stanju i statusu vodovoda u mjesnim zajednicama“ je započeto sa obrazloženjem Zijada Dedića, šefa službe za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije nakon čega je otvorena rasprava.

Nakon duže rasprave načelnik Helić je čestitao vijećnicima na konstruktivnoj raspravi i istakao da su neke stvari nakon rasprave ozbiljnije shvaćene te da je tema otvorena na jedan pravi način. Rasprava je završena uz zaključak da Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije, zajedno sa vijećima mjesnih zajednica do kraja godine uradi cjelovitu analizu stanja svih vodovoda po mjesnim zajednicama kako bi se moglo planski pristupiti i po prioritetima rješavati vodosnabdjevanje u mjesnim zajednicama, te da vijeća mjesnih zajednica zajedno sa nadležnom službom usklade funkcionisanje vodovoda sa Zakonom o vodama, uključujući i upravljanje vodovodima.

Ova tačka je usvojena sa 19 „Za“, 3 „Protiv“ i 1 „Suzdržan“.

Posljednja tačka dnevnog reda „Inicijativa za donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine kao i poslovnik o radu općinskog vijeća Gračanica“  je usvojena jednoglasno.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.