.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

Čestitka Općinskog načelnika u povodu Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Čestitka Općinskog načelnika u povodu Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

„U povodu 03. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, svim osobama s invaliditetom i njihovim porodicama, želim čestitati ovaj dan.

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom ima za cilj da se skrene pažnja na probleme koji ih isključuju iz punog i efikasnog učestvovanja u društvenim tokovima.
Jačanjem kapaciteta na lokalnom nivou te određivanjem prioriteta u svrhu zadovoljavanja potreba osoba s invaliditetom, nastojimo intenzivirati procese uključivanja osoba s invaliditetom kao ravnopravne građane u sve segmente društvene zajednice. Naša je obaveza da vam omogućimo da se u svom gradu i svojoj zajednici osjećate ravnopravno, sigurno i zadovoljno.

 

U nadi da ćemo graditi društvo jednako za sve, jednakih mogućnosti, bez predrasuda i diskriminacije, te da ćemo sva pitanja o osobama sa invaliditetom rješavati isključivo u partnerstvu, još jednom vam čestitam 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Neka vaš invaliditet ne bude prepreka niti granica u ostvarenju životnih snova.“

                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                    Nusret Helić

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.