.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

Javni poziv organizacijama civilnog društva / nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će finansirati iz budžeta općine Gračanica za 2018. godinu

      J A V N I  P O Z I V

      organizacijama civilnog društva / nevladinim organizacijama i fondacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati / sufinansirati  iz budžeta općine  Gračanica  za 2018 godinu.

 

Općina Gračanica poziva sve organizacije civilnog društva  (OCD), nevladine organizacije (NVO) sa područja Bosne i Hercegovine  da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine  Gračanica iz sljedećih prioritetnih oblasti:

        A)Za prijedloge projekata udruženja građana:

         1.Zaštita okoliša

         2.Žensko poduzetništvo

         3.Kultura i umjetnost

         4.Ranjive grupe    

      B) Za prijedloge projekata omladinskih udruženja:

        1. Zaštita okoliša

        2. Edukacija mladih

        3. Kultura i umjetnost

       4. Društveni život

Iznos za odobrene projekte udruženja građana,nevladinih organizacija je 38.000,00KM, za odobrene projekte omladinskih udruženja 19.000,00KM a maksimalan iznos po projektu je 3.000,00KM. Općina zadržava pravo da ne dodjeli sva raspoloživa sredstva  u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterije. Izabrani projekti  moraju  da se provedu do kraja 2018.god. Dužina trajanja svakog projekta treba biti minimalno 5 dana, a maksimalno 5 mjeseci.

Kompletan Javni poziv, smjernice kao i ostala prateća dokumentacija nalazi se u prilogu:

 

 

 

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.