.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ODRŽANA 19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

U multimedijalnoj sali Općine Gračanica, 30.maja je održana 19. sjednica Općinskog vijeća.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli Općinskih priznanja
 2. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Gračanica
 3. Razmatranje i usvajanje Odluke o prodaji nekretnina
 4. Razmatranje i usvajanje Odluke o zamjeni nekretnina
 5. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za kupovinu zemljišta
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja zgrada kolektivnog stanovanja s Uputstvom o načinu promjene upravitelja
 7. Donošenje Rješenja o imenovanju članova nadzornog odbora JP „Komus“ d.o.o. Gračanica
 8. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica
 9. Razmatranje prijedloga Ugovora o realizaciji programa resursnog  centra za djecu, mlade i porodice i davanje saglasnosti za potpisivanje istog
 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva za 2017. godinu
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o provedenim podsticajnim mjerama i njihovim efektima u poljoprivredi u 2017. godini na području općine Gračanica
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju sa bilansom stanja i uspjeha JP „Komus“ d.o.o. Gračanica za 2017. godinu
 13. Razmatranje i usvajanje Informacije o radu i vršenju nadzora Općinske inspekcije za 2017. godinu
 14. Informacija o prikupljanju i odlaganju komunalnog otpada  iz domaćinstava i privrednih subjekata
 15. Informacija o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja (pasa lutalica) na području općine Gračanica

Druga tačka dnevnog reda, Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća je na prijedlog nadležne Komisije povučena  a dodane su i dvije nove tačke i to „ Rješenje o razrješenju člana stalnog radnog tijela OV Gračanica, Komisija za  poljoprivredu„ te „Rješenje o imenovanju člana stalnog radnog tijela OV Gračanica, Komisija za poljoprivredu „.

Rad sjednice je nastavljen sa 16 tačaka dnevnog reda.

Usvojene su tri Odluke o prodaji, zamjeni i kupovini nekretnina i zemljišta.

Što se tiče kupovine zemljišta ona je namjenjena kupovini placeva za gradnju četiri kuće porodicama čije su kuće uništene u poplavama.

Na sjednici su imenovani Nadzorni odbori javnih komunalnih preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ i „Komus“.

Usvojena je i Odluka o dodjeli općinskih priznanja koja su uručena na Svečanoj akademiji održanoj 2. juna, povodom Dana općine Gračanica. Dobitnici općinskih priznanja su: Komus i Poly - dobitnici Zlatne plakete, Sakić Azra,Adžemović Osman i Šerbečić Besim – dobitnici Zlatne značke a posebno općinsko priznanje Počasni građanin općine Gračanica dodijeljeno je Skalnik Jakubu ambasadoru Republike Češke u BiH.

Pravilnikom o uslovima za obavljanje poslova upravitelja zgrada kolektivnog stanovanja se planira uvesti red u stanje zajedničkog stanovanja.

Još jedna od važnijih tačaka razmatranih na 19. sjednici Općinskog vijeća je bila davanje saglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora i osnivanje resursnog  omladinskog centra sa organizacijom SOS Dječija sela u BiH kojim je predviđeno da se organizuje, uredi i otvori jedan centar za djecu, mlade i porodice. Centar se otvara u prostorijama BKC-a.                  

U izvještajnom dijelu sjednice razmatrani su Izvještaji o radu u prošloj godini javnog preduzeća Komus, Općinskog pravobranilaštva i Općinskih inspekcija, te je data visoka ocjena o njihovom radu.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.