.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ODRŽANA 22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

ODRŽANA 22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICAJuče je održana 22. sjednica Općinskog vijeća Gračanica. Na samom početku, Predsjedavajući je vijećnike upoznao sa Odlukom Kolegija da na ovoj sjednici neće biti upućivana pitanja i inicijative zbog toga što je u toku predizborna kampanja ali da će se od naredne sjednice ta praksa nastaviti.

Predloženi dnevni red je usvojen jednoglasno i vijećnici su pristupili radu po sljedećem dnevnom redu:

  1. Razmatranje i usvajanje Odluke o produžavanju perioda provođenja Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine općine Gračanica
  2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine općine Gračanica (LEAP) za 2017. godinu
  3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Plana kapitalnih investicija za 2017. godinu
  4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji MEG projekta
  5. Razmatranje Informacije o realizaciji projekta vodovodne i kanalizacione mreže iz sredstava kredita EIB
  6. Razmatranje Informacije o starim i iznemoglim licima u stanju socijalne potrebe na području općine Gračanica

Odluka o produžavanju perioda provođenja Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine općine Gračanica kao i Izvještaj o realizaciji Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine općine Gračanica (LEAP) za 2017. godinu su jednoglasno usvojeni.

Uz kraću diskusiju je usvojena i treća tačka dnevnog reda, Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija za 2017. godinu.

Na sjednici je razmatran i Izvještaj o MEG projektu kao i Informacija o o realizaciji projekta vodovodne i kanalizacione mreže iz sredstava kredita EIB. Izvještaj je usvojen jednoglasno dok je Informacija primljena k znanju.

Za posljednju tačku dnevnog reda, razmatranje Informacije o starim i iznemoglim licima u stanju socijalne potrebe na području općine Gračanica, kratko obrazloženje je dala direktorica Centra nakon čega je i ona primljena k znanju.ODRŽANA 22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

Općinski načelnik Nusret Helić je iskoristio priliku da na samom kraju sjednice svim političkim partijama zahvali na vođenju korektne predizborne kampanje i poželi uspjeh na predstojećim Općim izborima.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.