.

.

.

KONAČNA LISTA ZA STIPENDIRANJE STUDENATA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

Na osnovu člana 37. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studentima ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj : 8/15 i 8/17) Općinski načelnik utvrđuje :

  KONAČNU LISTU 

Za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Gračanica u školskoj 2017/2018 godini, po raspisanom konkursu od 09.10.2017. godine

Kompletne liste se nalaze u prilogu.

Opširnije...

KONAČNA LISTA ZA STIPENDIRANJE UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

Na osnovu člana 37. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studentima ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj : 8/15 i 8/17) Općinski načelnik utvrđuje :

KONAČNU LISTU 

Za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola sa područja općine Gračanica u školskoj 2017/2018 godini, po raspisanom konkursu od 09.10.2017. godine

Kompletne liste se nalaze u prilogu.

Opširnije...

ASA BANKA OTVORILA PRVU PODRUŽNICU U GRAČANICI

 ASA BANKA OTVORILA PRVU PODRUŽNICU U GRAČANICINačelnik Općine Gračanica Nusret Helić i predsjednik Uprave ASA Banke Samir Mustafić, svečanim presijecanjem vrpce ozvaničili su početak rada prve podružnice ASA Banke u Gračanici.

Prva podružnica ASA Banke u Gračanici otvorena je na adresi Branilaca grada bb, čime je ova domaća banka, nakon otvorenja podružnice u Tuzli, nastavila sa širenjem poslovne mreže na sjeveroistočni dio Bosne i Hercegovine.

 Podružnica je uređena u skladu sa prepoznatljivim korporativnim identitetom ASA Banke i u potpunosti prilagođena potrebama i željama klijenata. Kvalitet i modernizacija usluga omogućavaju klijentima jednostavno i sigurno poslovanje. Uz prijateljski i profesionalan pristup zaposlenika ASA Banke, klijenti će dobiti stručne savjete i riješiti svoje finansijske nedoumice.

Opširnije...

REZULTATI MJERENJA ZADOVOLJSTVA GRAĐANA JAVNIM USLUGAMA I RADOM OPĆINSKOG VIJEĆA U 2017. GODINI

Na januarskoj sjednici Općinskog vijeća jedna od  tačaka dnevnog reda bila je i „Izvještaj o izvršenim mjerenjima zadovoljstva građana javnim uslugama i radu Općinskog vijeća“.

Anketom je procijenjen stepen zadovoljstva građana općinskim administrativnim i komunalnim uslugama, kao i nekim komunalnim i drugim uslugama koje nisu u direktnoj nadležnosti Općine. Anketni listić usaglašen je sa MEG koordinatorima i na osnovu ispitivanja vršenog u periodu septembar - decembar a na uzorku od 300 građana došlo se do sljedećeih rezultata:

Građani su kvalitetom usluge u JLS zadovoljniji za 8% u odnosu na prošlu godinu, dok su brzinom usluge zadovoljniji za 12%, odnosno 90% ispitanika je odgovorilo pozitivno. I rezultati koji se odnose na rad ambulanti, vodosnabdjevanje su takođe porasli u odnosu na prošlu godinu.

Opširnije...

U TOKU PRIPREME ZA 9. SAJAM PODUZETNIŠTVA – GRAPOS EXPO 2018

U TOKU PRIPREME ZA 9. SAJAM PODUZETNIŠTVA – GRAPOS EXPO 2018Međunarodni tradicionalni sajam poduzetništva i obrta „GRAPOS – EXPO 2018“, ove godine će se održat od 24. do 28. aprila u poslovnoj zoni „Fering“, a prema pristiglim prijavama učesnika, očekuje se da će biti jedan od najposjećenijih privrednih sajmova ne samo u Tuzlanskom kantonu, nego i u širem regionu.

 Tim povodom danas je u multimedijalnoj sali Općine Gračanica održana press konferencija za medije na kojem je bilo govora o rezultatima na dosadašnjim sajmovima, novoj lokaciji sajma ali i planovima i najavama za Grapos expo 2018.

Prisutnima su se obratili načelnik općine, Nusret Helić kao i direktor Sajma Nedžad Nuhanović. Obojica su mišljenja da ovaj sajam ne bi bio ovako uspješan da lokalna zajednica nije dala punu podršku.

Opširnije...

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.