.

.

.

Prikaz # 
Naslov Datum kreiranja
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju članova Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica 23 Mart 2018
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju članova Nadzornog odbora J.P. „Komus“ d.o.o. Gračanica 23 Mart 2018
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Gračanica, i Javne ustanove za informisanje i kulturu „Bosanski kulturni centar“ Gračanica 23 Mart 2018
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Gračanica, i Javne ustanove za informisanje i kulturu „Bosanski kulturni centar“ Gračanica 23 Mart 2018
J A V N I O G L A S za prijem u radni odnos 19 Oktobar 2017
Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme 23 Maj 2017
JAVNI OGLAS JP Veterinarska stanica 21 Mart 2017
JAVNI OGLAS ustanove BKC i JU Centar za socijalni rad 21 Mart 2017
JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA GRAČANICA 12 Maj 2016
OGLAS O PRODAJI STANA U VLASNIŠTVU OPĆINE 29 Januar 2016
JAVNI OGLAS O PRODAJI SLUŽBENIH PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA U VLASNIŠTVU OPĆINE GRAČANICA PUTEM LICITACIJE –USMENO NADMETANJE - PONOVLJENI POSTUPAK - (uz obrazac za cijenu ponude) 21 Januar 2016
JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE GRAČANICA 13 Oktobar 2015

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.