.

.

.

Članci

REMIDA - smaRt Energy chains and coMmunities in the meD Area

REMIDA ima za cilj da testira i implementira nove šeme private-public-people partnerships (PPPPs) kako bi ohrabrila potražnju za rješenjima na polju energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, te razvoj pametnih energetskih lanaca i zajednica. Kako bi se ostvarili ovi ciljevi, REMIDA identifikuje metode i strategije, analizira i razmjenjuje iskustva pametnih gradova, jača kapacitete na polju energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije i razvija pilot aktivnosti, uvijek imajući u vidu transnacionalnu dimenziju projekta kao ključni elemenat u razvoju aktivnosti. Više o projektu pogledajte na oficijelnoj stranici www.remida-besmart.com .

Ukupan budžet projekta: 1.596.260 EUR

Trajanje projekta: 01/03/13 - 30/05/15

Općina Gračanica: IPA sufinansiranje 85.000 EUR, vlastito učešće 15.000 EUR

 

Vodeći partner: Provincija Gorizia, Italija

Projektni partneri:

- INFORMEST, Italija (implementacija 40 projekata samo na području BiH

- Teritorijalni ured za planiranje i civilnu zaštitu – Provincija Potenza, Italija

- Energy agency la Ribera, Španija

- Savez općina Pays des Sorgues i Montes Vaucluse, Francuska

- Evropski regionalni okvir za saradnju (European regional framework for co-operation ERFC) – Grčka

- Vijeće grada Rubi, Španija

- Općina Šentrupert, Slovenija

- Grad Podgorica, Crna Gora

- Općina Gračanica, Bosna i Hercegovina

   

 

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.