.

.

.

Mjesne zajednice

........... 

BABIĆI

 

DOBOROVCI

 
         
 

Predsjednik MZ: Bešić Aziz

Površina: 8.234
Broj stanovnika: 2.096
Kontakt: 061 300 028

U okviru mjesne zajednice Babići nalaze se 
slijedeća naselja: Karići, Kahvedžije, Omerbašići, 
Mustafići, Centar, Fazlići i Borici.

 

 

Predjsednik MZ: Ahmetović Halid 

Površina: 12.323
Broj stanovnika: 1.268
Kontakt: 
061 719 835 

U okviru mjesne zajednice Doborovci nalaze
se slijedeća naselja: Alibegovići, Centar, Rijeka,
Moštanica, Panđurište, Spomenik, Vilakići, 
Džafići, Alići i Avdići

 
 

 GORNJI DOBOROVCI

 

 DONJA ORAHOVICA

 
         
 

Predjsednik MZ: Džananović Asmir
Broj stanovnika: 740
Kontakt: 061 380 473 

U okviru mjesne zajednice Gornji Doborovci nalaze se
slijedeća naselja: Hodžići, Rijeka, Piragići, Jukići, Šabići,
Džanani, Sališta, Vinjišta, Serhatlije, i Begovići

 

Predjsednik MZ: Alihodžić Redžo

Površina: 15,109
Broj stanovnika: 4.243
Kontakt: 061 664 577 

U okviru mjesne zajednice Donja Orahovica naleze
se slijedeća naselja: Dom, Kamenica-Bajići, Rijeka, 
Makovci i Turkovići.

 
 

 DžAKULE

 

 GORNJA ORAHOVICA

 
         
 

Predjsednik MZ: Nuhanović Amel 

Površina: 17,248
Broj stanovnika: 1.129
Kontakt: 062 638 433 

 okvir Centaru mjesne zajednice Džakule nalaze se
slijedeća naselja: Rijeka, Gornje Džakule,
Kulovići i  Mehmedovići.

 

Predjsednik MZ: Mujić Sulejman

Površina: 11,031
Broj stanovnika: 1.857
Kontakt: 061 390 922 

U okviru mjesne zajednice Gornja Orahovica nalaze se
slijedeća naselja: Džafići, Husičići, Birkovac, Ajkići,
Avdići, Dobrnjići, Bara-Đurđuša, Mujići, Džinići, 
Mehići, Gazibegovići, Brđani i Manovići.

 
 

 MIRIČINA

 

 PISKAVICA

 
         
 

Predjsednik MZ: Alić Ervin

Površina: 8,329
Broj stanovnika: 2.410
Kontakt: 062 160 898

U okviru mjesne zajednice Miričina nalaze se
slijedeća naselja: Polje, Brezici, Lipovci, Sjerkovine,
Babljak, Srednja Miričina, Gornja Miričina, 
Durakovići, Brda, Mujačići i Kurtovići.

 

Predjsednik MZ: Spahić Mustafa 

Površina: 5,616
Broj stanovnika: 788
Kontakt: 061 283 880 

U okviru mjesne zajednice Piskavica nalaze se
slijedeća naselja: Centar, Spahići, Brkići, Delići,
Rajčevac, Ćorići i Hrvići

 
 

 PRIBAVA

 

 RAŠLJEVA

 
         
 

Predjsednik MZ: Džananović Mirza

Površina: 4,285
Broj stanovnika: 2.213
Kontakt: 061 721 945

U okviru mjesne zajednice Pribava nalaze se slijedeća
naselja: Stjepanovac, Kapetančići, Kadići, Jukani,
Centar, Kamarići, Softići, Džafići, Zelenkići, Meraje, 
Tahirovići i Straževac.

 

Predjsednik MZ: Muslimović Adnan

Površina: 7,232
Broj stanovnika: 757
Kontakt: 061 412 102 

U okviru mjesne zajednice Rašljeva nalaze se slijedeća
naselja: Osmanovići, Omerbašići, Brdo, Mehići i Mahala

 
 

 STJEPAN POLJE

 

 LUKAVICA

 
         
 

Predjsednik MZ: Džebo Senahid

Površina: 10,944
Broj stanovnika: 3.667
Kontakt: 061 677 985

U okviru mjesne zajednice Stjepan Polje nalaze se
slijedeća 
naselja: Potok Mahala, Mejremići, Ibrahimovići,
Hadžići, Dživraci, Polje, Polje Luke, Mustafići, Dedići,
Muratovići, Avdići, Džebe  Memići.

 

Predjsednik MZ: Hadžić Mirsad 

Površina: 15,226
Broj stanovnika: 3.046
Kontakt: 062 919 301 

Uokviru mjesne zajednice Lukavica nalaze se
slijedeća naselja: Prnjavor Ograđenica, Bijeli Potok,
Centar, Devedžije, Delići, Zolje i Čamdžije

 
 

 ŠKAHOVICA

 

 VRANOVIĆI

 
         
 

Predjsednik MZ: Smajlović Vahidin 

Površina: 8,109
Broj stanovnika: 1.546
Kontakt: 061 169 114 

U okviru mjesne zajednice Škahovica nalaze se
slijedeća naselja: Spahići, Centar, Delići,
Čozalovo Brdo i Ahmetagići

 

Predjsednik MZ: Sulejmanović Emir

Površina: 5,145
Broj stanovnika: 1.052
Kontakt: 062 845 042

U okviru mjesne zajednice Vranovići nalaze se slijedeća
naselja: Alibegovići, Centar, Nasići, Plane,
Nurikići i Karići

 
 

BUK

 

 MALEŠIĆI

 
         
 

V.d. predjsednika MZ: Hevešević Hajrudin 
Broj stanovnika: 375
Kontakt: 061 639 916

U okviru mjesne zajednice Buk nalaze se slijedeća
naselja: Ibrići, Mašići, Meškići i Točak.

 

Predjsednik MZ: Hasić Ibrahim

Površina: 11,663
Broj stanovnika: 3.100
Kontakt: 061 138 486

U okviru mjesne zajednice Malešići nalaze se
slijedeća naselja: Mešići, Hodžići, Mujkići, Kalesije,
Kovači, Hamzići, Čalići, Šakići i Brezje.

 
 

 TRNOVCI

 

 PRIJEKO BRDO

 
         
 

Predjsednik MZ: Zaketović Sanel 
Broj stanovnika: 737
Kontakt: 061 741 857 

U okviru mjesne zajednice Trnovci nalaze se
slijedeća naselja: Nalići, Šabići, Bećirovići

 

Predjsednik MZ: Gadžić Rahim

Površina: 6,361
Broj stanovnika: 402
Kontakt: 061 889 166

U okviru mjesne zajednice Prijeko Brdo nalaze se
slijedeća naselja: Rijeka, Drndići, Huskići, Džinići,
Cikote, Hadžići, Jahići, Okići, Sabitovići,
Straševići i Šarići.

 
 

 DONJA LOHINJA

 

 SOKO

 
         
 

Predjsednik MZ: Šestan Husejn
Broj stanovnika: 1.266
Kontakt: 061 963 865

U okviru mjesne zajednice Donja Lohinja nalaze se
slijedeća naselja: Mehanovići, Bajrići, Šestani, Ahmetaši,
Durać, Smailbašići, Novo Naselje i Novo Naselje Škola.

 

Predjsednik MZ: Topčagić Mirzet 
Broj stanovnika: 1.889
Kontakt: 061 744 442 

U okviru mjesne zajednice Soko nalaze se slijedeća
naselja: Guvna, Begovići, Ilidža, Osmanagići, Mehići,
Orašje, Oštrikovac, Ćetovulja, Bušište i Bukva

 
 

 GRAČANICA

 

 GORNJA LOHINJA

 
       
 

Predjsednik MZ: Fazlić Samer 
Broj stanovnika: 13.400
Kontakt: 062 351 310 

U okviru mjesne zajednice Gračanica nalaze se
slijedeća naselja: Lipa I, Lipa II, Luke, Hajdarovac,
Riječka, Ritošići, Potok Mahala, Stubo, Centar, Mejdan,
Drafnići, Varoš, Pašalići, Javor, Bahići, Seljanuša i Čiriš.

 

Predsjednik VMZ: Zukanović Šefik 
Broj stanovnika : 147
Kontakt: 061 664 552

U okviru mjesne zajednice Gornja Lohinja nalaze se naselja: Žuže, Đurići, Mitrovići i Rijeka

 
 

LENDIĆI

     
         
 

Predsjednik VMZ: 
Broj stanovnika: 265
Kontakt: 

U okviru mjesne zajednice Lendići nalaze se naselja: Stublić, Trnjaci, Pavlovići, Martići, Đurići

     

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.